#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
عیدی فار به تجربی ها

? مژده ! بالاخره رسید!?
?در نمایشگاه کتاب منتظر ( زیست پایه فارآزمون) باشید!
کتابی کاربردی و متفاوت !
?مژده دوم !
۲۰ آزمون اول کتاب را
می تونید همین جا دانلود کنید

به همت : ( به ترتیب حروف الفبا)
?دکتر علیرضا اکبرپور
?دکتر حشمت اکبری برهانی
? دکتر آریا بام رفیعی
? دکتر وحید عزیزی
?و دکتر علی محمد عمارلو

 

 

فار آزمون-زیست پایه-بخش اول کتاب شامل ۲۰ آزمون
مطالب مرتبط با «عیدی فار به تجربی ها»
آخرین ویدئو ها و صوت های سامان