#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
۴ مرداد ۱۳۹۸
انتخاب رشته98

انتخاب رشته۹۸ – کاری مشترک از گروه رها و تیم سامان

مطالعه بیشتر
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

معرفی رشته های دانشگاهی از زبان دانشجویان برتر

مطالعه بیشتر
۳ مرداد ۱۳۹۷

ضوابط و قوانین انتخاب رشته

مطالعه بیشتر
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

لوگوی جدید تیم سامان

مطالعه بیشتر