#تا_ته_خط_باهاتیم

باشگاه فارغ التحصیلان

تیم سامان حتی برای بعد کنکورت هم کلی برنامه داره….

باید با ما همراه باشی تا ببینی چه روزای خوبی در کنار هم میسازیم.

منتظر اخبار باشگاه فارغ التحصیلان باش….