#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
دسته‌ها
مدرسه کنکور چرا و چگونه؟

محصولی (خدمتی) جدید ازاکثر والدین از خدمات ناقص یا نامناسب مدارس شکایت داشته و دارند. #تیم_مشاوره_و_آموزش_سامان با هدف رفع این نواقص و ارائه خدمات بهتر و تکمیل فرآیند آموزش و مشاوره اقدام به راه اندازی مدرسه کنکور سامان نموده است.

مدرسه کنکور شامل آموزش، مشاوره و پانسیون مطالعاتی است.

ویژه دانش آموزان عزیزی که در نظر دارند تا سطح بالاتری از کیفیت در آموزش و مشاوره را همزمان با پانسیون مطالعاتی تجربه نمایند.
مطالب مرتبط با «مدرسه کنکور چرا و چگونه؟»
آخرین ویدئو ها و صوت های سامان