#تا_ته_خط_باهاتیم

همکاری با سامان

تیم مشاوره و آموزش سامان برای بهبود خدمات آموزشی و فرهنگی خود از تمامی دوستانی که در زمینه تخصص خود مایل به همکاری هستند دعوت به عمل می آورد.

لطفا حیطه تخصصی خود را به همراه کارنامه کاری (در صورت وجود) و شماره همراه و نام و نام خانوادگی خود برای تلگرام به شماره ۰۹۱۹۸۰۶۰۸۸۴ ارسال کنید.