#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
دسته‌ها
25 آوریل 2020

دانلود نمونه سوال پایان ترم اول ریاضی رشته تجربی پایه دوزادهم (شماره ۱)

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
همه میخواهند به موفقیت برسن ولی افراد خیلی کمی هستن که بخاطرش سختی بکشن

همه میخواهند به موفقیت برسن ولی افراد خیلی کمی هستن که بخاطرش سختی بکشن

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
اگر خودت رو برای آینده آماده نکنی، خیلی زود میفهمی که متعلق به گذشته ای

اگر خودت رو برای آینده آماده نکنی، خیلی زود میفهمی که متعلق به گذشته ای

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
چقدر هر روز برای هدفت می جنگی؟ تلاش هیچوقت بی نتیجه نیست

چقدر هر روز برای هدفت می جنگی؟ تلاش هیچوقت بی نتیجه نیست

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
ریسک کن! اگر بردی راضی میشی، اگر باختی عاقل تر میشی

ریسک کن! اگر بردی راضی میشی، اگر باختی عاقل تر میشی

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
شرایط مهم نیست، من برای خودم فرصت ها رو ایجاد می کنم

شرایط مهم نیست، من برای خودم فرصت ها رو ایجاد می کنم

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
سخت کار کردن مهمه، ولی چیزی که بیشتر از همه اهمیت داره، باور داشتن به خودته

سخت کار کردن مهمه، ولی چیزی که بیشتر از همه اهمیت داره، باور داشتن به خودته

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
گذشته رو نمیشه تغییر داد فقط باید ازش درس گرفت

گذشته رو نمیشه تغییر داد فقط باید ازش درس گرفت

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
اگر رویایی داری باید ازش مواظبت کنی، مردم نمیتونن خیلی کارها رو بکنن، دوست دارن تو هم نتونی

اگر رویایی داری باید ازش مواظبت کنی، مردم نمیتونن خیلی کارها رو بکنن، دوست دارن تو هم نتونی

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
هیچوقت نزار کسی بهت بگه کاری هست که نمیتونی انجام بدی

هیچوقت نزار کسی بهت بگه کاری هست که نمیتونی انجام بدی

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
کشیدن درد و سختی باعث از بین رفتن ضعف میشه

کشیدن درد و سختی باعث از بین رفتن ضعف میشه

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2020
زندگی هرچقدرم بد به نظر برسه، همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود

زندگی هرچقدرم بد به نظر برسه، همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود

مطالعه بیشتر