#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
دسته‌ها
4 می 2020

میدونی باید چیکار کنی تا حسرت این روزها رو نخوری؟

مطالعه بیشتر
3 می 2020

علت نتیجه نگرفتن با وجود زحمت فراوان چیست؟

مطالعه بیشتر
29 آوریل 2020
ایا انگیزه به تنهایی برای موفقیت کافی است؟

ایا انگیزه به تنهایی برای موفقیت کافی است؟

مطالعه بیشتر
29 آوریل 2020

کنار گذاشتن دروس در کنکور ! آری یا خیر؟!

مطالعه بیشتر
8 آوریل 2020
اُسکار شکست می‌خورد اما تسلیم نمی‌شود

اُسکار شکست می‌خورد اما تسلیم نمی‌شود

مطالعه بیشتر
29 مارس 2020
چه کتیم تا ناامید نشویم ؟

چه کتیم تا ناامید نشویم ؟

مطالعه بیشتر
28 مارس 2020
هر چه به کنکور نزدیکتر بهتر!!!

هر چه به کنکور نزدیکتر بهتر!!!

مطالعه بیشتر
28 مارس 2020
هشت گام هدف گذاری (بخش سوم)

هشت گام هدف گذاری (بخش سوم)

مطالعه بیشتر
28 مارس 2020
هشت گام هدفگذاری (بخش دوم)

هشت گام هدفگذاری (بخش دوم)

مطالعه بیشتر
28 مارس 2020
هشت گام دقیق هدفگذاری (بخش اول)

هشت گام دقیق هدفگذاری (بخش اول)

مطالعه بیشتر
26 مارس 2020
چرا میخوای تسلیم بشی؟

چرا میخوای تسلیم بشی؟

مطالعه بیشتر
14 مارس 2020

چهار کلید برای پرش به آرزوها

مطالعه بیشتر