#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
دسته‌ها
28 مارس 2020
هشت گام هدف گذاری (بخش سوم)

هشت گام هدف گذاری (بخش سوم)

مطالعه بیشتر
28 مارس 2020
هشت گام هدفگذاری (بخش دوم)

هشت گام هدفگذاری (بخش دوم)

مطالعه بیشتر
28 مارس 2020
هشت گام دقیق هدفگذاری (بخش اول)

هشت گام دقیق هدفگذاری (بخش اول)

مطالعه بیشتر
26 مارس 2020
چرا میخوای تسلیم بشی؟

چرا میخوای تسلیم بشی؟

مطالعه بیشتر
14 مارس 2020

چهار کلید برای پرش به آرزوها

مطالعه بیشتر
12 مارس 2020

تفاوت تو با رقبات در چیه ؟

مطالعه بیشتر
12 مارس 2020

می‌دونین چقدر زمان دارین تا کنکور؟

مطالعه بیشتر
9 مارس 2020
پوستر میترا خوشبخت است

میترا خوشبخت است

مطالعه بیشتر
6 مارس 2020

نیمه دوم بهمن، شروع دوباره

مطالعه بیشتر
5 مارس 2020

هنر آزمون دادن

مطالعه بیشتر
5 مارس 2020

از قطار کنکور پیاده نشو!

مطالعه بیشتر
4 مارس 2020

هنر تست نزدن

مطالعه بیشتر