#تا_ته_خط_باهاتیم

فیلتر مطالب
دسته‌ها
26 جولای 2019
انتخاب رشته98

انتخاب رشته۹۸ – کاری مشترک از گروه رها و تیم سامان

مطالعه بیشتر
29 جولای 2018

آزمون شماره ۳ گزینه دو مرداد ۹۷

مطالعه بیشتر
29 جولای 2018

آزمون شماره ۲ گزینه دو تیر ۹۷

مطالعه بیشتر
29 جولای 2018

آزمون شماره ۱ گزینه دو تیر ۹۷

مطالعه بیشتر
25 جولای 2018

خاطره ای از شرکت IBM

مطالعه بیشتر
25 جولای 2018

مبتکر ها را بشناسید

مطالعه بیشتر
25 جولای 2018

استفاده از مغز

مطالعه بیشتر
9 جولای 2018

یک داستان دیگر از Nick

مطالعه بیشتر
9 جولای 2018

چند کلمه از آینده بشنویم…

مطالعه بیشتر
25 آوریل 2018

عیدی فار به تجربی ها

مطالعه بیشتر
17 آوریل 2018

آزمون سراسری سال ۸۳ تا ۸۹

مطالعه بیشتر
14 آوریل 2018

آزمون های سراسری سال های ۹۰ تا ۹۶

مطالعه بیشتر